MOBIILISIVUSTON PALVELUN SOPIMUSEHDOT: YRITYSASIAKKAAT

1. Osapuolet ja sopimuksen synty

Näitä sopimusehtoja sovelletaan NV-tek Oy:n (jäljempänä Yhtiö) tarjoamaan 118 finder mobiilisivuston palveluun (jäljempänä Palvelu), ja erityisesti asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) ja Yhtiön väliseen sopimukseen.

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tilaustiedot ja asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön tiedot ovat rekisteröity järjestelmään. Asiakas voi rekisteröityä järjestelmään asiakaspalvelun kautta soittamalla, kirjallisesti tai rekisteröitymislomakkeen avulla.Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta syntyy tilaussopimus suullisesti.

Jokaisesta syntyneestä tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja lasku. Asiakkaan on tarkastettava tilaustietojensa oikeellisuus mobiilisivuston palvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet heti ne huomatessaan ja kuitenkin enintään 10 päivän sisällä tilausvahvistuksesta.

2. Palvelun toimitus

Yhtiö avaa palvelun asiakkaan käyttöön ja luovuttaa asiakkaalle palvelun ylläpitoon tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan sovittuun aikaan mennessä. Tunnuksen ja salasanan avulla voi asiakkaan valtuuttama yhteyshenkilö ylläpitää ja muuttaa hallintasivustossa mobiilisivuston tietoja sekä sivuston designia.

3. Sopimuksen rajoitus ja poisto

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa hallintasivustosta ja järjestelmästä asiakkaan rekisteröimät tiedot ja kuvat, jotka ovat tekijänoikeuksia vastaan tai markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten hyvien tapojen vastaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

4. Osapuolten vastuut

Yhtiöllä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa Palvelussa olevaa materiaalia riippumatta siitä ovatko ne Palveluntarjoajan itsenäisiä tai kolmannen osapuolen palveluun toimittamia. Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta.

Yhtiö ei vastaa Palvelussa olevien tietojen sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Yhtiö ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä. Yhtiö ei vastaa mistään palvelun käytöstä toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun tilausmaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa.

5. Käyttöehdot

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista ja siihen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikennemaksuista. Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Palvelua tai televerkon liikennettä.

Yhtiöllä on oikeus estää tai katkaista asiakkaan pääsy Palveluun, jos näitä sopimusehtoja on olennaisesti rikottu tai asiakas on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa Yhtiölle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Palvelu laskutetaan määräaikaisena palveluna etukäteen vuosi kerrallaan. Kesken laskutuskauden irtisanotut palvelupaketit laskutetaan kauden loppuun. Irtisanominen on suoritettava kirjallisena vähintään neljä (4) viikkoa ennen laskutuskauden loppua.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Palvelu olennaisesti poikkeaa sovitusta tai Palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Yhtiöstä tai Palvelun toimittajasta johtuvasta syytä.

Asiakas voi vaatia sopimuksen ennenaikaista päättämistä, jolloin yhtiö poistaa asiakkaan Palvelun mahdollisimman nopeasti. Asiakas ei voi tässä tapauksessa kuitenkaan vaatia tilausmaksua tai sen osaa takaisinmaksettavaksi. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa palvelujen osalta sovittuja hintoja tulevien vuosien osalta.

Asiakas voi sanoa sopimuksen irti kirjallisesti (sähköposti tai kirje). Asiakas saa käyttää irtisanomisessa asiamiestä, mutta ei voi antaa irtisanomisesta toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle, paitsi erityistapauksissa joihin Yhtiö on antanut kirjallisen luvan. Luvattomat, kolmannen osapuolen Asiakkaan puolesta tekemät irtisanomisilmoitukset ovat mitättömiä ja tehottomia eivätkä vaikuta sopimussuhteen voimassaoloon.

8. Muuta

Yhtiöllä on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Voimassa oleva sopimusteksti on nähtävillä www.118finder.fi sivustossa.

Suomessa tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

 

 

 

118finder hakupalvelu

118 finderin hakupalvelun avulla voit etsiä yrityksiä maailmanlaajuisesti. 

Olemme valtuutettu Europages yhteistyökumppani Suomessa ja Ruotsissa.


118finder - Europages offical partner

Kansainväliset hakupalvelut